Select language:
GEMABiO

 

EN YEŞİL HAMMADDE ÇÖZÜMÜ
www.gemabio.com 

 

Doğadan Üretime
GEMABiO ürünler serisi, doğal nişasta ve diğer biyolojik kaynaklı bileşenler içeren BiO Çözünür bir kompaund ürünüdür. Ambalaj ve tek kullanımlık ürünler için en yeşil ürün çözümüdür.

 


Bio Dönüşüm
Özel yapısı sayesinde GEMABiO, mikro-organizma ve enzimler tarafından parçalanır. Biyolojik süreç tamamlandığında GEMABiO, CO2, su, inorganik bileşikler ve görünür kirletici maddeler veya toksik kalıntı maddeler bırakmayan biyokütle haline dönüşür.

 


Mükemmel Bileşim
Hidroliz veya fotokimyasal reaksiyonlar gibi diğer çevresel işlemlerin aksine, biyo-bozunma organik maddenin inorganik ürünlere (ör., Karbondioksit ve su) tamamen dönüştürülmesinden dolayı benzersizdir.
 

 

GEMABiO® F = Blown Film uygulamaları

GEMABiO® E = Enjeksiyon Baskı uygulamaları

GEMABiO® T = Termoform uygumaları

 

 

Sürdürülebilirlik & Kompostlanabilirlik

GEMABiO %100 yenilenebilir hamadde ve %40’tan fazla bio bazlı karbon içermektedir.

GEMABiO ile üretilmiş ürünler tamamen bio bozunur ve nihai ürünün kalınlığına bağlı
olarak komposttur. 

 

www.gemabio.com