Select language:
Teknoloji

Plastiklerin aşınmasını sağlayan bir teknolojidir.Bio çözünür teknolojisi biyolojik olarak aktif olan doğada ki plastiğe bağlıdır (örn.compost).Maddenin tahribi direk olarak biyomikropların tüketimiyle meydana gelir.

 
Farklı şekillerde çözünme teknolojileri vardır.Oxo-Bio Çözünme teknolojisi poliolefinin bio çözünmesine yol açar,arta kalan polimer parçacıklarının metabolizasyonu ilk adım olarak ışık,ısı,stres ve hava ile meydana gelir.
 
 

AddiFlex nedir?Poliolefinler için Bio-çözünebilirlik çözümüdüdr. AddiFlex bizim deyimimizle eko-akıllı katkı maddesidir. AddiFlex'i plastiğe olan etkisi:


 

 • Eksiksiz bio-çözünme ile atık miktarını düşürmek
 • Ekolojik Kazançlar
 • Ekonomi için Kazançlar
 • Daha az Enerji
 • Yeni yasal gereksnimlee öncülük etmek

 

AdiiFlex sisteminin özellikleri
 
 • En uygun maliyetli katkı - daha az katkıyla aynı sonuç
 • Piyasada ki en etkili katkı - göreve başlama kontrol edilebilir
 • Yüksek kalite ve devamlılık - üretimde yüksek işlenebilirlilik kabiliyeti
 • Nerdeyse bütün plastik işlemlerinde kullanılabilen tek oxo-bio çözünür tekniği

 

AddiFlex'in kazanç ve faydalarına genel bakış
 
 • Eksiksik Bio-çözünme
 • %80-90 atık azalımı (ağırlık olarak,hacimsel değil)
 • Konvensiyonel Hammaddeler ve naturel modifiyeler
 • Ürününe göre toxic olmaması (örn.metan)
 • Daha az enerji girişi vs. rekabetçi ürünler