Select language:
YOĞUNLUK TESTİ

Granül halindeki plastik malzemenin ağırlığı önce hava sonra yoğunluğu belli alkol içinde ölçülerek malzemenin yoğunluğu test edilir.

Yoğunluk ölçer bir terazi (ISO 1183) yardımıyla laboratuvar sıcaklığında belirlenen yoğunluk değerinin yanında bir kül fırınında ISO 3451 standardınca ürünün içerdiği  dolgu/takviye oranı da belirlenebilir.

Malzemenin içerdiği dolgu/takviye oranı mekanik özellikler başta olmak üzere tüm özelliklerini etkiler.