GEMA POLİMER, Ar-Ge faaliyetlerini plastik sektöründe son yıllarda yüksek performanslı, sürdürülebilir ve çevre dostu plastik ürünlere yönelik artan küresel eğilimler doğrultusunda şekillendirmektedir. Kendi öz kaynaklarıyla başlattığı Ar-Ge çalışmalarını, 2014 yılından itibaren TÜBİTAK ve KOSGEB gibi devlet destekli projelerle de devam ettirmiştir. İzmir Ege Serbest Bölge’de yer alan tesisinde 500 m2 yüksek teknoloji ile donatılmış Ar-Ge laboratuvarında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip mühendis ve kimyagerden oluşan Ar-Ge ekibi görev almaktadır. Ar-Ge ekibi literatür ve pazar araştırmalarından başlayarak, laboratuvar ölçekli prototip geliştirme, test, analiz ve ardından endüstriyel ölçekte üretim ile yeni ürünün ticarileşmesine kadar tüm süreçte görev alır.

GEMA POLİMER Ar-Ge Laboratuvarında prototip ürün denemelerinde kullanılmak üzere laboratuvar tipi çift vidalı ekstrüder, blown&cast film makinası ve enjeksiyon makinasının yanı sıra FTIR, DSC, HDT, çekme, darbe, yoğunluk, MFI vb. plastik malzeme karakterizasyon ve uygunluk testlerinde kullanılan son teknoloji cihaz ve ekipmanlar yer almaktadır.

Ar-Ge faaliyetlerinin odak noktasını sentetik plastiklere alternatif kompostlanabilir, biyobozunur ve biyo-bazlı biyoplastik kompaund hammaddeler ile sürdürülebilir ve çevre dostu malzemelerin geliştirilmesi oluşturmaktadır. Mukavemet, dayanım, yanmazlık, ısıya dayanım, elektrik iletken vb. fonksiyonel özellikleri geliştirilmiş, yüksek performanslı plastik ürünlerin geliştirilmesi ise diğer Ar-Ge faaliyetleri arasındadır.