İnovasyon

Modern hayatın vazgeçilmez bir parçası olan plastikler sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir gelecek için kritik önem taşımaktadır. Plastik endüstrisine hizmet eden bir firma olarak sürdürülebilir kalkınmayı odağımıza aldık. Endüstriyel, teknolojik, sosyal, çevresel gereksinimler, zorluklar karşısında verimli ve etkili çözüm arayışlarımız, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerimizin ilham kaynağı oldu. 

Yeniliğin ve gelişimin inovasyonun temel bileşenleri olduğuna inanıyoruz. Nitelikli, bilgi ve tecrübe sahibi çalışanlarımız, yaratıcılığı, denemeyi teşvik eden yönetim anlayışımız, son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımız, üretim tesislerimiz inovasyon gücümüzün sürekliliğini desteklemektedir. 

Tüm süreçlerimizde müşteriler, üniversiteler, kamu kurumları, sektör uzmanları ile işbirliği içindeyiz. Faaliyetlerimizden kaynaklı karbon ayak izimizi azaltan yenilikçi teknoloji ve süreçlere yatırım yapıyor, doğal kaynakları koruyan, yaşam kalitesini arttıran, ekonomik, çevre dostu sürdürülebilir ürünleri pazara sunuyoruz. Beyaz eşya, ambalaj, otomotiv, hijyen, kozmetik vb. gibi pek çok sektör için fonksiyonel özellikleri geliştirilmiş, çevre dostu plastik kompaund hammaddeler üreterek müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlıyoruz. 

Değişen dünya koşulları ve dinamik bir pazarda, daima öncü çözümler üreterek yenilikler yapmayı sürdüreceğiz.