Kalite Politikası

Gema Polimer Şirketleri olarak;

İç ve dış paydaşların beklentilerini doğru şekilde anlayarak; iç/dış mevzuatlara, ulusal/uluslararası standartlara eksiksiz uyum gösterip, karşılıklı güvene dayalı şeffaf sürdürülebilir iletişim kurma prensibini;

Ürettiğimiz ürünlerin tasarım aşamasından itibaren var olan tüm süreçlerinde; kaynak yönetimi ilkesini gözeterek, doğal kaynakları koruyup, çevreye olan olumsuz etkileri ve kirliliği en aza indirmeyi, sürdürülebilir kaynak kullanımını, iklim değişikliğinin azaltılmasını;

Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; riskleri tolere edilebilir seviyeye indirmek; mümkün olanları kaynağında yok ederek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi hedeflemekteyiz.